τα νέα μας

*   Δωρεάν  ο  μήνας  Σεπτέμβριος  για  όλους  τους  μαθητές  με  Γενικό Βαθμό  17  και  πάνω

 

*   Χαμόγελα  επιτυχίας

 

*   5000  υποτροφίες  για  Α΄ και  Β΄ Λυκείου

 

      Οδηγίες  για  τους  μαθητές

 

 *  Ανακοίνωση  αποτελεσμάτων