Για τον μαθητή

 

5000  υποτροφίες  για μαθητές  Α΄ &  Β΄ Λυκείου

 

 


Τα Διαγνωστικά Τεστ θα είναι ανάλογα με τα διαγνωστικά τεστ ή τεστ κατάταξης που είναι ευρύτατα διαδεδομένα στο εξωτερικό και διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών και να τοποθετηθούν οι μαθητές σε επίπεδα.

 

Το κάθε μάθημα θα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις και κάθε ενότητα θα εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και μεθοδολογίες.

 

Στο πλαίσιο του τεστ θα εξετάζονται μαθήματα τα οποία θα εξετάζονται τελικά στις πανελλαδικές και στα οποία υπάρχει συνάφεια και συνέχεια στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται από χρονιά σε χρονιά.

 


  Τα τεστ θα διορθώνονται από το φροντιστήριο το οποίο θα μπορεί να καλέσει τους γονείς με το μαθητή για μια συζήτηση όπου θα τους ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, θα γίνεται αξιολόγηση των δυνατοτήτων και θα τους γίνεται πρόταση για το φροντιστηριακό πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής.

 

Τα Διαγνωστικά Τεστ, είναι μια διαδικασία που θα υλοποιηθεί με τρόπο ανάλογο με αυτόν των Επαναληπτικών Θεμάτων, όσον αφορά στις διαδικασίες οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, θεματοδοσίας και διεξαγωγής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

 

(α) Θα αποτελούνται απο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,

 

(β) Θα υπάρχει μια ευρεία διαδικασία προβολής σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, ώστε τα Διαγνωστικά Τεστ να κατοχυρωθούν ως θεσμός στην εκπαιδευτική κοινότητα, με στόχο οι περισσότεροι μαθητές της χώρας να έχουν το όφελος αυτής της δωρεάν υπηρεσίας σε όλη τη χώρα, σε ένα φροντιστήριο-μέλος της ομοσπονδίας. Η ομοσπονδία θα κάνει παρεμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο μέσω ΜΜΕ.

 

(γ) Ταυτόχρονη Διεξαγωγή: Το καθένα από τα 5 τεστ που θα δοθούν, θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και σε χρονικό περιθώριο που θα επιλέξει ο κάθε συμμετέχων, σε όλα τα συμμετέχοντα φροντιστήρια της χώρας, στις ημερομηνίες που θα έχουν γίνει γνωστές ευρύτερα. Το κάθε τεστ θα δημοσιοποιείται μαζί με τις σωστές απαντήσεις το βράδυ της ημερομηνίας διεξαγωγής του, έτσι ώστε να ακυρώνεται η δυνατότητα πειρατικής χρήσης του.

 

 

Τέστ Επαγγελματικού προσανατολισμού

 

Το τι επάγγελμα θα διαλέξει κάποιος/α, είναι αυτό που μπορεί να καθορίσει το μέλλον και η επιλογή αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό σκέλος. Φυσικά και τα χρήματα είναι σημαντικά, υπάρχουν όμως άτομα που ενώ κερδίζουν αρκετά για να ζήσουν, είναι δυστυχισμένα με τη δουλειά τους.

σκεψη

Για τον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι, οι οποίοι αφού μιλήσουν με τον/την ενδιαφερόμενο/η και υποβληθεί σε ειδικά τεστ, μπορούν με σχετική αξιοπιστία να καθοδηγήσουν στο τι θα σπουδάσει ή ποιο επάγγελμα να διαλέξει με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει ήδη.
 
         Εδώ θα βρείτε ένα συνδυασμό μερικών αμερικάνικων τεστ με αντίστοιχο περιεχόμενο και προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα, χωρίς εντούτοις να διεκδικεί δάφνες απόλυτου επιστημονικού εργαλείου. Παρ' όλα αυτά έχουν ακολουθηθεί όλες οι αρχές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Δείτε το περισσότερο σαν μια ευκαιρία ενδοσκόπησης και αυτοελέγχου και ως πληροφοριακό παράγοντα για κάποιες τάσεις που μπορεί να έχετε.
Το τεστ χωρίζεται σε τρία τμήματα και δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο, αν δεν έχετε ολοκληρώσει το προηγούμενο.
Στο πρώτο τμήμα υπάρχουν ερωτήσεις για να μπορέσει ο υπολογιστής να καθορίσει ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας και να σας εντάξει σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που χρησιμοποιούνται και στις πανελλήνιες εξετάσεις (Θεωρητικό, Τεχνολογικό, Θετικό).
Στο δεύτερο τεστ ελέγχονται τα προσόντα σας και η προσωπικότητά σας, ώστε να αποφασισθεί προς τα ποιον κλάδο έχετε κλίση.Οι κλάδοι αυτοί είναι, αλφαβητικά οι εξής:

 

Τέλος με το τρίτο τεστ ελέγχεται ποιο ακριβώς επάγγελμα σας ταιριάζει. Τα επαγγέλματα προέρχονται από ένα σάιτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καταγράφονται αλφαβητικά ΟΛΑ(!)


Για να ξεκινήσετε το τεστ πατήστε ΕΔΩ